Polish version Polish version
Home | Research | People | Publications | Teaching | Gallery | Links | Contact | Login
Waligórska

Małgorzata Waligórska, Ph.D.

E-mail: mwal@amu.edu.pl

Publications:

Kamil Górecki, Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Marek Łaniecki, Generation of hydrogen by Rhodobacter sphaeroides – effect of wavelengths and light intensity, Proceed. Int. Conference Hypothesis IX, December 12-15, 2011, San Jose, Costa Rica, 8 pages

Krystyna Seifert, Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Hydrogen generation in photobiological process from dairy wastwater, Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 9624-9629

Krystyna Seifert, Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Brewery wastewaters in photobiological hydrogen generation in presence of Rhodobacter sphaeroides O.U. 001, Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 4085-4091

Krystyna Seifert, Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Anna Juszczak, Application of dairy and brewery waste waters in photofermentative hydrogen generation, Proceed. 10th Int. conf. Clean Energy, September 15-17, 2010, Famagusta, North Cyprus, 8 pages

Krystyna Seifert, Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Application of brewery waste waters in photobiological hydrogen generation in presence of Rhodobacter sphaeroides O.U.001, Int. J. Hydrogen Energy, 35 (2010) 4085-4091

Krystyna Seifert, Małgorzata Waligórska, Michał Wójtowski, Marek Łaniecki, Hydrogen generation from glycerol in batch dark fermentation process: effect of innoculum, glycerol and nitrogen concentratioins, Int. J. Hydrogen Energy, 34 (2009) 3671-3678

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Kamil Górecki, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Kinetic model of hydrogen generation by Rhodobacter sphaeroides in presence of NH4+ ions, J. Appl. Microbiol., 107 (2009) 1308-1318

Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Photobiological hydrogen production from alcohols and volatile fatty acids (in Polish), Inżynieria i Apartura Chemiczna, 3 (2009) 121

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Ewelina Wicher, Michał Wójtowski, Marek Łaniecki, Microbiological Hydrogen Generation from Glucose and Glycerol during Dark Fermentation, Proceed. Int. Hydrogen Energy Congress & Exhibition IHEC 2007, July 13-15, 2007, Istambul, Turkey, CD-ROM edition,HEF ed. 10 pages

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Rhodobacter sphareoides jako biokatalizator stosowany w procesie generowania wodoru, Wyd. IKFP, XXXVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (2006) 220-221

Małgorzata Waligórska, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Hydrogen generation by Rhodobacter spheroides O.U.001: the effect of photobioreactor construction material., Proceed. 16th WHEC, June 2006, Lyon, France, CD-ROM edition, Editor- AHF, 6 pages

Marek Łaniecki, Małgorzata Waligórska, Photochemical and photobiological methods of hydrogen generation - the energy carrier of XXI century., Polish J. Chem. Tech., 8 (2006) 102-105

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Marek Łaniecki, Biological hydrogen generation in the presence of activated sludge., Pol. J. Chem. Tech., 8 (2006) 119-121

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Katarzyna Szymańska, Marek Łaniecki, Optimization of activation conditions of Rhodobacter sphaeroides in hydrogen generation process, J. Appl. Microbiol., 101 (2006) 775-784

Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Wpływ rodzaju światła i stosunku C/N w podłożu stosowanym w etapie aktywacji na proces produkcji wodoru., Inżynieria i Aparatura Chemiczna 44, 113

Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Ścieki z przemysłu mleczarskiego jako źródło wodoru w procesie katalizowanym przez bakterie Rhodobacter spheroides - badania wstępne., Materiały VIII Ogólnopolskiego Sympozjum "Biotechnologia środowiskowa", Wisła-Jarzębata, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005, 391-397

Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Biologiczne metody otrzymywania wodoru., "Na pograniczu chemii i biologii" Wyd. UAM, Tom 12, 447-498, 2005

Małgorzata Waligórska, Marek Łaniecki, Biomasa źródłem wodoru, Przemysł Chemiczny, 84(5) (2005) 333-341

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Marek Łaniecki, Rhodobacter spheroides in photobiological hydrogen generation., Pol. J. Envir. Studies, 14 (Supl. 4) 43-46


© Department of Kinetics and Catalysis | design by Kamil Górecki & Michał Ludwiczak | pictures: sxc.hu | Visitors: 001