English version English version
Start | Badania | Pracownicy | Publikacje | Dydaktyka | Galeria | Linki | Kontakt | Zaloguj
Moritz

dr Michał Moritz

E-mail: mmoritz@amu.edu.pl

Publikacje:

Michał Moritz, Marek Łaniecki, SBA-15 mesoporous material modified with APTES as the carrier for 2-(3-benzylophenyl)propionic acid , Appl.Surf.Sci., 258 (2012) 7523-7529

Michał Moritz, Marek Łaniecki, Application of SBA-15 mesoporous material as the carrier for drug formulation systems. Papaverine hydrochloride adsorption and release study, Powder Technology, 230 (2012) 106-111

Michał Moritz, Marek Łaniecki, Modified SBA-15 as the carrier for metoprolol and papaverine: adsorption and release study, J. Solid State Chem., 184 (2011) 1761-67

Michał Moritz, M. Geszke, Marek Łaniecki, Sulfonic acid functionalized mesoporous material SBA-15 as a carrier for metoprolol adsorption and delivery, Proceed. 17th Zeolite Forum of PZA, May 4-8, 2010, Będlewo, Poland p. 89-94

Michał Moritz, J. Lulek, Marek Łaniecki, Krzemionkowe materiały mezoporowate jako absorbenty dla substancji leczniczych, III Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2009, Warszawa, pp. 42

Michał Moritz, J. Lulek, Marek Łaniecki, Application of SBA-15 as a carrier for papaverine hydrochloride in drug preformulation and formulation, Proceed. 16th Zeolite Forum, Micro- and Mesoporous Materials: New Developments (Ed. I. Nowak), 1 (2009) 189-195

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Kamil Górecki, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Kinetic model of hydrogen generation by Rhodobacter sphaeroides in presence of NH4+ ions, J. Appl. Microbiol., 107 (2009) 1308-1318

Michał Moritz, Kinetyka fotobiologicznego otrzymywania wodoru z udziałem Rhodobacter sphaeroides, Biuletyn Pol. Stow. Wodoru i Ogniw Paliwowych, 3 (2008) 64

Michał Moritz, Marek Łaniecki, Podstawy fotobiologicznego otrzymywania wodoru, Biuletyn Pol. Stow. Wodoru i Ogniw Paliwowych, 3 (2008) 14-17

Michał Moritz, J. Lulek, Marek Łaniecki, Wstępna ocena przydatności materiału mezoporowatego SBA-15 w formułowaniu postaci leku o przedłużonym uwalnianiu, Proced., Innowacyjne rozwiązania w technologii postaci leku w celu optymalizacji farmakoterapii, Kraków, October 24-25, 2008, pp. 47-50

Michał Moritz, Andrzej Mikołajczak, J. Lulek, Marek Łaniecki, SBA-15 as a support for high blood pressure drug depressant, Proceed. 15th Zeolite Forum, June 16-21, 2008, Kocierz, PZT Ed., pp. 269-274

Małgorzata Waligórska, Krystyna Seifert, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Rhodobacter sphareoides jako biokatalizator stosowany w procesie generowania wodoru, Wyd. IKFP, XXXVII Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków (2006) 220-221

Małgorzata Waligórska, Michał Moritz, Marek Łaniecki, Hydrogen generation by Rhodobacter spheroides O.U.001: the effect of photobioreactor construction material., Proceed. 16th WHEC, June 2006, Lyon, France, CD-ROM edition, Editor- AHF, 6 pages


© Department of Kinetics and Catalysis | design by Kamil Górecki & Michał Ludwiczak | pictures: sxc.hu | Visitors: 001