English version English version
Start | Badania | Pracownicy | Publikacje | Dydaktyka | Galeria | Linki | Kontakt | Zaloguj

Untitled document

Witamy w Zakładzie Kinetyki i Katalizy

Zakład Kinetyki i Katalizy powstał w 1977 roku jako jednostka badawcza w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i do 2002 roku pracami Zakładu kierował prof. F. Domka. Badania naukowe skupiały się wówczas na syntezie i charakterystyce katalizatorów reakcji konwersji tlenku węgla z parą wodną (ang. WGS) oraz na kinetyce mikrobiologicznych procesów przemian związków siarki i azotu.

Od 2002 roku Zakładem kieruje prof. Marek Łaniecki, a badania naukowe koncentrują się na niekonwencjonalnych metodach generowania wodoru:

Staff
Research link

Badania naukowe

Tematyka badań naukowych prowadzonych w Zakładzie Kinetyki i Katalizy.Papers link

Publikacje

Artykuły naukowe, komunikaty i materiały konferencyjne.
People link

Pracownicy

Adiunkci, starsi wykładowcy, doktoranci i studenci.
Dydaktyka link

Dydaktyka

Materiały dla studentów.
Gallery link

Galeria

Co robimy po godzinach :-)
Links link

Linki

Łącza do interesujących stron.
Contact link

Kontakt

Dane teleadresowe Zakładu


© Department of Kinetics and Catalysis | design by Kamil Górecki & Michał Ludwiczak | pictures: sxc.hu | Visitors: 001