Polish version Polish version
Home | Research | People | Publications | Teaching | Gallery | Links | Contact | Login
Untitled document

Lectures

Prof. Mario Agostino Rocca lectures

Prof. Mario Agostino Rocca lectures, updated version

 

Analytical chemistry classes


Warunki zaliczenia

Zagadnienia podstawowe

Siła jonowa i aktywność

Obliczanie pH roztworów słabych zasad i kwasów. Kwasy i zasady wieloprotonowe.

Roztwory buforowe

Hydroliza soli

Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności

 

Laboratory classes

 

Consulting hours

 


© Department of Kinetics and Catalysis | design by Kamil Górecki & Michał Ludwiczak | pictures: sxc.hu | Visitors: 001