Zakład Kinetyki i Katalizy

Witamy

Zakład Kinetyki i Katalizy

Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

W 1970 roku prof. Florian Domka założył Pracownię Kinetyki i Katalizy, która w 1977 roku została przekształcona w Zakład Kinetyki i Katalizy. Pracownicy Zakładu specjalizowali się w katalizie homo i heterogenicznej a od 1975 roku także w biotechnologii środowiskowej. W 2002 roku kierownikiem Zakładu został prof. Marek Łaniecki , który skierował badania na produkcję wodoru prowadzoną metodą fotokatalizy z wody z udziałem katalizatorów półprzewodnikowych oraz biokatalizy ze szczególnym nastawieniem na fotofermentację, ciemną fermentację i układy hybrydowe. W 2019 r. prof. Marek Łaniecki przeszedł na emeryturę i otrzymał status profesora seniora.
© Zakład Kinetyki i Katalizy, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zakład Kinetyki i Katalizy

Witamy

Zakład Kinetyki i Katalizy

Wydział Chemii

Uniwersytet im. Adama

Mickiewicza

w Poznaniu

W 1970 roku prof. Florian Domka założył Pracownię Kinetyki i Katalizy, która w 1977 roku została przekształcona w Zakład Kinetyki i Katalizy. Pracownicy Zakładu specjalizowali się w katalizie homo i heterogenicznej a od 1975 roku także w biotechnologii środowiskowej. W 2002 roku kierownikiem Zakładu został prof. Marek Łaniecki , który skierował badania na produkcję wodoru prowadzoną metodą fotokatalizy z wody z udziałem katalizatorów półprzewodnikowych oraz biokatalizy ze szczególnym nastawieniem na fotofermentację, ciemną fermentację i układy hybrydowe. W 2019 r. prof. Marek Łaniecki przeszedł na emeryturę i otrzymał status profesora seniora.
© Zakład Kinetyki i Katalizy, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu